Past birds

On this page some birds that have been important for the development of my stud. These birds are not in my birdhouse anymore. They all have genetic effect on my current population. The ringnumbers and the year of departure or death are mentioned (if available).

Op deze pagina enkele vogels die belangrijk zijn geweest voor de ontwikkeling van mijn stam. Deze vogels zijn nu niet meer op mijn hok. Ze werken genetisch allemaal door in mijn huidige vogels. De ringnummers en het jaar van vertrek of overlijden staan erbij vermeld (indien beschikbaar).