Baby birds

On this page some of my current baby birds. These birds are under six months old. They are not for sale.

Op deze pagina enkele van mijn jonge vogels van dit moment. Dit zijn vogels jonger dan een half jaar. Deze vogels zijn niet te koop.