Adult birds

On this page some of my current adult birds. These birds are at least six months old. They are not for sale.

Op deze pagina enkele van mijn huidige vogels. volwassen vogels. Dit zijn vogels die tenminste een half jaar oud zijn. Deze vogels zijn niet te koop.