Adult birds

On this page some of my current adult birds. These birds are at least six months old.

Op deze pagina enkele van mijn huidige volwassen vogels. Dit zijn vogels die tenminste een half jaar oud zijn.