Breeding birds

On this page some of my current breeding birds. These birds are at least one year old. They are not for sale.

Op deze pagina enkele van mijn huidige kweekvogels. Dit zijn vogels die tenminste één jaar oud zijn. Deze vogels zijn niet te koop.

200616 D16-19-227 lichtgroen M.
Outcross Rein Dul. Waardevolle nieuwe aanwinst qua veren, formaat en gedrag.
EN84-18-268 lutino M.
Eén van mijn beste kweekmannen.
Vader EN84-17-139 opaline grijsgroen split lutino x EN84-18-69 lutino.
200616 EN84-19-9 grijsgroen split lutino M.
Mooi maar qua veren wel wat over de top.
Vader EN84-18-66 lutino (zie hieronder) x moeder EN84-18-73 lutino.
200615 MEB1-17-156 grijsgroen M.
Waardevolle outcross van Mike Ball, als baby meegenomen zomer 2017.
EN84-19-46 lutino P.
Mooi ingetrokken snavel, mooie blow.
Vader HHW1-17-267 opaline grijsgroen split lutino Maarten Heylen x moeder EN84-18-69 lutino.
EN84-19-36 lutino P.
Enorm formaat en prachtige bevedering en kopbreedte. Kleur mag beter.
Vader EN84-18-44 lutino x moeder EN84-18-16 opaline grijsgroen.
200605 EN84-18-264 grijsvleugel split lutino M.
Mijn enige grijsvleugel, doet het ook goed in de broedkooi.
Vader EN84-18-18 lutino x EN84-17-128 cinnamon grijsgroen.
200519 EN84-18-66 lutino M.
Een van mijn betere kweekmannen. Mag zich van mij nog iets meer opdrukken.
Vader EN84-17-14 grijsgroen split lutino, moeder EN84-17-88 lutino.
200518 EN84-18-281 opaline donkergroen split lutino M.
Goede kweekman. Veel jongen van.
Vader EN84-18-18 lutino x moeder EN84-17-128 cinnamon grijsgroen.
200511 EN84-19-183 lutino M.
Vader EN84-18-78 grijsgroen split lutino (uit Mike Ball 17-156, zie boven) x EN84-18-82 lutino.
200418 EN84-18-278 lutino M.
Blinkt uit in stijl. Vleugels moeten wel beter op de stuit liggen. Moeilijk gedrag in de kweekkooi, helaas geen jongen van.
Vader HHW1-17-267 opaline grijsgroen split lutino Maarten Heylen x moeder EN84-18-69 lutino.
200304 EN84-19-43 lutino M, EN84-19-183 lutino M, EN84-18-85 lutino M
Drie van mijn beste mannen. Zo mogen ze van mij allemaal zijn.
191127 EN84-19-43 lutino M.
Zelfde vogel als links op de foto. Wat andere lichtinval en achtergrond, waardoor de kleur minder goed uitkomt.
Vader EN84-18-140 spangle opaline donkergroen split lutino x moeder EN84-17-143 lutino.
190921 4 x lutino P.
Fijn groepje.
190611 4 x lutino M.
Ook een fijn groepje.
190226 EN84-18-85 lutino M.
Waarschijnlijk de beste lutino die ik ooit gekweekt heb. Ook diverse jongen van met verschillende poppen.
Vader EN84-17-51 grijsgroen split lutino x moeder EN84-17-1 lutino.
180825 EN84-18-147 opaline grijsgroen split lutino M.
Een stijl zoals ik die graag zie: smal van onderen en met korte lichaamsveer, breed van boven en mooi spelend met de kop.
Vader DL125-14-237 cinnamon grijs (zie bij Ex-birds), moeder EN84-14-173 lutino.
180825 DL125-17-700 donkergroen M.
Prachtige outcross Daniel Lütolf. Dit jaar mooie serie jongen van.
2018 3 x lutino M.
Al een wat oudere foto. Twee van de drie inmiddels helaas niet meer op mijn hok aanwezig.