Breeding birds

On this page some of my current breeding birds. These birds are at least six months old. They are not for sale.

Op deze pagina enkele van mijn huidige kweekvogels. Dit zijn vogels die tenminste een half jaar oud zijn. Deze vogels zijn niet te koop.