Outcross birds

On this page some of my current outcross birds. These birds are not for sale.

Op deze pagina enkele van mijn huidige outcrossvogels. Deze vogels zijn niet te koop.