Support

On this page you’ll find a document (both in English and in Dutch) with practical information about my budgerigar hobby. Content: Motivation, Stock development, Breeding process, Care, Diseases, Show (including Photography and Filming), Buying and Selling.

Op deze pagina vind je een document (zowel in het Engels als in het Nederlands) met praktische informatie over mijn grasparkietenhobby. Inhoud: Motivatie, Stamontwikkeling, Kweekproces, Verzorging, Ziektes, Show (inclusief Fotograferen en Filmen), Kopen en Verkopen.

Document: Practical information (update 220122)

Document: Praktische informatie (update 220122)

What I write in the document is not necessarily true or the best. It’s how I do it and what I think of it. Others see and do things differently. Suggestions about what may be wrong or how it could be better are very welcome!

Wat ik opschrijf in het document is niet per se waar of het beste. Het is hoe ik het doe en wat ik ervan vind. Anderen zien en doen het anders. Suggesties wat er mogelijk niet klopt of hoe het beter zou kunnen zijn zeer welkom!

LINKS

NGC / NBvV / PSC / VGC / BS / WBO

Daniel Lütolf

Kees Ekkebus

Peter den Dekker & Tonny Peters

Peter van Amelsvoort

Rein Dul