Practical information

De ‘vergeelde’ rug (heel toepasselijk dus) van een boek dat mij van kinds af aan geïnspireerd heeft: ‘Handleiding voor de grasparkietkweker’ door W. Beckmann, 1966.

On this page you’ll find a document (both in English and in Dutch) with practical information about the lutino breeding. Content: motivation, stock development, breeding process and care. Thereafter you’ll see some links to other sites. The text of the document will be updated regularly.

Op deze pagina vind je een document (zowel in hete Engels als in het Nederlands) met praktische informatie over de lutinokweek. Inhoud: motivatie, stamontwikkeling, kweekproces en verzorging. Vervolgens zie je een aantal links naar andere sites. De tekst van het document wordt regelmatig geüpdatet.

Document: Some practical information about the lutino breeding

Document: Enige praktische informatie over de lutinokweek

What I write in the document is not necessarily true or the best. It’s how I do it and what I think of it. Others see and do things differently. Suggestions about what may be wrong or how it could be better are very welcome!

Wat ik opschrijf in het document is niet per se waar of het beste. Het is hoe ik het doe en wat ik ervan vind. Anderen zien en doen het anders. Suggesties wat er mogelijk niet klopt of hoe het beter zou kunnen zijn zeer welkom!

LINKS

NGC, NBvV, PSC, VGC, BS, WBO

Daniel Lütolf

Partnership Van Amelsvoort & Reijnders

Rein Dul