Sales birds

Regularly I have interesting birds for sale. Visitors are welcome by appointment. All sales birds are closely related to my best birds. Prices depend on quality, age, etc. An extensive pedigree is available.

Regelmatig heb ik interessante vogels te koop. Bezoekers zijn welkom na afspraak. Alle verkoopvogels zijn nauw verwant aan mijn beste vogels. Prijzen hangen af van kwaliteit, leeftijd enz. Een uitgebreide stamboom is beschikbaar.