Sales birds

Momenteel heb ik diverse goede vogels te koop (at the moment I have several good birds for sale).

Alle verkoopvogels zijn nauw verwant aan mijn beste vogels (all sales birds are closely related to my best birds).

Bezoekers zijn welkom na afspraak (visitors are welcome by appointment).

Voor het maken van een afspraak zie rechtsboven Menu / Contact (to make an appointment see Menu / Contact top right).

Van iedere vogel is een uitgebreide stamboom beschikbaar (an extensive pedigree is available from each bird).

Prijzen hangen af van kwaliteit, leeftijd enz. en zijn nader overeen te komen tijdens je bezoek (prices depend on quality, age etc. and are to be agreed during your visit).

Ik verkoop niet op basis van foto’s of filmpjes (I don’t sell on the basis of photos or videos), ik reserveer geen vogels (I don’t reserve birds) en ik zend geen vogels (and I don’t send birds).

Soms zal ik hieronder voorbeelden van verkoopvogels laten zien (sometimes I will show examples of sales birds below).