Available birds

Regularly I have birds available for other breeders. These birds are all related to my best birds. If you are interested you can contact me to make an appointment (see contact form on this site). I can give a lot of information about each bird (price, characteristics, etc.). An extensive pedigree is included.

Regelmatig heb ik vogels beschikbaar voor andere kwekers. Deze vogels zijn allemaal verwant aan mijn beste vogels. Als je belangstelling hebt kun je contact met mij opnemen voor het maken van een afspraak (zie contactformulier op deze site). Over iedere vogel kan ik veel informatie geven (prijs, eigenschappen, enzovoort). Een uitgebreide stamboom wordt meegeleverd.

Some examples (if birds are sold I will remove them here):

I HAVE A BREEDING AND VISITING BREAK UNTIL MARCH 2022, FROM THEN ON VISITORS ARE VERY WELCOME AGAIN. IF YOU WANT YOU CAN ALREADY MAKE AN APPOINTMENT VIA THE CONTACT FORM.

Enkele voorbeelden (als vogels verkocht zijn verwijder ik ze hier):

IK HEB EEN KWEEK- EN BEZOEKPAUZE TOT MAART 2022, VANAF DAN ZIJN BEZOEKERS WEER VAN HARTE WELKOM. ALS JE WILT KUN JE ALVAST EEN AFSPRAAK MAKEN VIA HET CONTACTFORMULIER.