All about my birds

My birds

Photos of my budgerigars plus practical information about the hobby. Specialization lutino. See Menu top right. New updates regularly. The latest photos are at the top.

Foto’s van mijn grasparkieten plus praktische informatie over de hobby. Specialisatie lutino. Zie menu rechtsboven. Regelmatig nieuwe updates. De laatste foto’s staan bovenaan.

M = man (cock), P = pop (hen).

You can also find pictures and videos of my birds on Facebook, Instagram and YouTube.

Je kunt ook foto’s en filmpjes van mijn vogels vinden op Facebook, Instagram en YouTube.

Klik hier voor een artikel in het blad Budgie van augustus 2020.

Klik hier voor uitnodiging / (verplichte) voorinschrijving lezing voor NGC Hapert 6 september 2020.

Click here for a recent article in English.

Below some photos of my hobby environment.

Hieronder enkele foto’s van mijn hobbyomgeving.