All about my birds

My birds

Photos of my birds, plus a lot of practical information.

See Menu top right.

New updates regularly.

The latest photos are at the top.

Foto’s van mijn vogels, plus veel praktische informatie.

Zie menu rechtsboven.

Regelmatig nieuwe updates.

De laatste foto’s staan bovenaan.

M = man (cock), P = pop (hen).

Hieronder enkele foto’s van mijn hobbyruimtes.

Buitenvolière
Kweekruimte met 56 broedkooien.
Binnenvluchten 1
Binnenvluchten 2
Trainings- en film-/fotohoek